Stacks Image 671
Binnenhof foto: Jeroen Hoogstraten
Stacks Image 413
Songfestival Rotterdam foto: Jeroen Hoogstraten

Op Gelijke Afstand

in een ongelijke wereld
2020
350x350x106 cm
Een project om het bijzondere jaar 2020 te markeren. Het is letterlijk een standbeeld om op te staan en het speelt met afstand, gelijkheid en ongelijkheid , begrippen die in dat jaar wereldwijd een nieuwe lading hebben gekregen.

Als het doel is om de afstand tussen vier mensen exact gelijk te maken dan lukt dat niet met een vierkant of bijvoorbeeld een cirkel want dan is de diagonaal altijd langer. De enige oplossing is om het ruimtelijk te maken: een tetraëder. Twee punten omhoog en twee naar beneden. Dit beeld biedt vier mensen de unieke mogelijkheid om dit te ervaren.

De afstand tussen de vier bollen is 1,5 meter. (in de VS 6 voet)

Als zoiets eenvoudigs en meetbaars als afstand gelijk maken eigenlijk al deze verschillende belevingen kan opleveren hoe moet dat dan als je andere veel lastiger meetbare begrippen gelijk wilt maken?

Het project reist (echt en virtueel) de wereld over. Helaas zijn er nog heel veel plekken waar het toepasselijk is om het werk te plaatsen.

Het is vooral het streven naar gelijkheid wat volgens mij de kern is van het project, de utopische gedachte dat iedereen gelijk is maar als je dat in praktijk probeert te brengen het vaak net anders uitpakt. Daarin zit een verwijzing naar de politiek, architectuur, ontwerpen, kunst en onderwijs waarbij ook vaak het gelijkwaardig behandelen en ontwikkelen van iedereen wel een uitgangspunt is maar waar dat uiteindelijk toch niet helemaal lukt....

Jeroen Hoogstraten

Ik verzamel geen informatie over de bezoekers van deze site! Wel worden er enkele functionele cookies geplaatst.

Jeroen