Over de IJssel

IJsselbiënnale 2021 (work in progress)
350x350x200cm
Stacks Image 137
Bij het onderzoek naar de plekken voor de oude ijsselloop tussen Veessen en Marle stuitte ik op een theorie over het ontstaan van de IJssel. Het ging er met name om dat op een bepaald moment de IJssel daar bij de Rijndelta kwam. (dat was te zien door sporen uit Zwitserland) Tot die tijd stroomde er een regenrivier vanuit Duitsland naar de Zuiderzee (als je dat al zo mocht noemen) en bij Zutphen stroomde de toenmalige Berkel richting Arnhem. Wat het mij daar het meest aan aanspreekt is dat de rivier toen dus eigenlijk de andere kant op stroomde! Met de IJsselbienale van 2021 onderzoek ik de plek waar de huidige Berkel de IJssel in komt, ooit kon je je dus vanaf daar bij wijze van spreken richting Rotterdam laten afdrijven….

Stacks Image 154

Ik verzamel geen informatie over de bezoekers van deze site! Wel worden er enkele functionele cookies geplaatst.

Jeroen