Stacks Image 137
Rijksmuseum Kröller Müller - Nationaal park de Hoge Veluwe

achtergrond foto: †Gerardus wiki commons

Op Gelijke Afstand bij meneer Jacques

2020
350x350x106 cm

Bij de ingang van het museum staan een aantal sculpturen, toen ik zelf het park voor het eerst bezocht hoefde je nog geen kaartje los voor het museum te kopen, alsof de kunstwerken van iedereen en openbaar zijn. En eigenlijk zijn ze dat ook want het is een rijksmuseum. Toch blijft er een soort kloof tussen de kunstkenners en de leken Zoals Henk Bremmer (adviseur van Helene Kröller-Müller) schrijft in 1906:

Wanneer leeken schilderijen zien, bevinden ze zich vaak in een gevoel van onzekerheid, of datgene wat ze nu er aan waardeeren wel het echte is; zóó dat er maar weinigen zijn die de meerdere moeite er voor over hebben om door zoeken en herhaald zien er een dieper inzicht in te krijgen. Voor de meesten zal dit zonder wegwijzing bijna geheel ondoenlijk zijn; er zijn maar enkelen die van uit hun eigen natuur aanleg genoeg hebben om kunst te leeren zien. Voor de rest geldt hier, zooals overal elders, dat een langzaam zich indringen in 't onderwerp, een van lieverlede leeren inzien waar men op te letten heeft, noodwendig is om enigszins verder te komen. De ervaring heeft mij geleerd, dat dit voor de meeste menschen niet gemakkelijk is.

Henk Bremmer 1906 (EEN INLEIDING TOT HET ZIEN VAN BEELDENDE KUNST)

Of meneer Jacques een kenner is of een leek dat blijft een beetje in het midden. Zelf pas ik zowel in #teamleek als in #teamkenner

Ik verzamel geen informatie over de bezoekers van deze site! Wel worden er enkele functionele cookies geplaatst.

Jeroen