Stacks Image 119
Parlement GB - Centrale Lobby - London

background photo: © Jorge Royan  CC BY-SA 3.0

Op Gelijke Afstand in de Lobby

2020
350x350x106 cm

In de Lobby van het Britse parlement, het woord lobbyen vind daar zijn oorsprong....

"Het streven naar gelijkheid is volgens mij de kern van dit werk, de utopische gedachte dat iedereen gelijk is. Als je dat in praktijk probeert te brengen pakt het vaak net anders uit.

De Britten zijn er op een bepaalde manier heel goed in om iedereen gelijkwaardig te behandelen maar het is ook een samenleving met behoorlijke stand verschillen."

Stacks Image 130

background photo: parliamentary copyright.

Ik verzamel geen informatie over de bezoekers van deze site! Wel worden er enkele functionele cookies geplaatst.

Jeroen